Forum Brzeg on
Regulamin Kalendarz Szukaj Album Rejestracja Zaloguj

MegaExpert

Poprzedni temat :: Następny temat
Wojciech Huczyński - kandydat na burmistrza Brzegu
Autor Wiadomość
Naczelna PP-B Wiek: 48
Dołączyła: 31 Sie 2006

UP 0 / UP 0Wysłany: 2006-10-26, 08:57   Wojciech Huczyński - kandydat na burmistrza Brzegu

PPB 125 z 18.10.2006

Czas podsumowań...
Rozmowa z burmistrzem miasta Brzeg -Wojciechem Huczyńskim:

Paweł Kowalczyk: Panie Burmistrzu dobiega końca Pana kadencja. Jak podsumowałby Pan swoje dokonania? Co uznałby Pan za najważniejsze?

Wojciech Huczyński: Cztery lata mojej ciężkiej pracy dla dobra miasta - to z jednej strony szmat czasu, ale z punktu widzenia funkcjonowania miasta - to tylko chwila. Myślę, że nie zmarnowałem tego czasu i mogę się pochwalić sporymi osiągnięciami. Skoro pyta Pan o najważniejszą rzecz – myślę, że ustabilizowanie finansów naszego miasta - to chyba najważniejsze moje osiągnięcie. Bez tego wszystkie inne rzeczy, zwłaszcza inwestycje, nie mogłyby być zrealizowane. Proszę sobie przypomnieć, że rok 2003 - pierwszy rok mojej kadencji - to okres zapaści finansowej miasta. Sytuacja była tak tragiczna, że nie mieliśmy płynności finansowej. W zasadzie, pierwsze dwa lata mojej kadencji - to lata ciężkich wyrzeczeń i mrówcza praca w celu ustabilizowania sytuacji budżetowej naszego miasta.

Paweł Kowalczyk: Panie Burmistrzu, mówi Pan o "... ustabilizowaniu sytuacji budżetowej..." albo o "... ustabilizowaniu finansów miasta...". Co to tak naprawdę znaczy dla zwykłego mieszkańca naszego miasta? Czy to nie są tylko puste słowa? Z pewnością chciałby Pan przedstawić to wszystko w cyfrach i słupkach, natomiast, proszę spróbować nam wyjaśnić znacznie tego prościej...

Wojciech Huczyński: Właśnie to są najbardziej istotne sprawy dla naszego miasta. Spróbuję cały proces finansowania, inwestycji i budżetu uprościć oraz podać to w jasny i chyba zrozumiały sposób - porównując miasto i jego budżet do budżetu gospodarstwa domowego. Proszę sobie wyobrazić zwykłe gospodarstwo domowe i jakiś ważny dla niego zakup np. kupno lodówki czy pralki. Niech to będzie odpowiednik miasta i jakiejś inwestycji, choćby wybudowanej ostatnio sali gimnastycznej przy Szkole nr 3. Jeśli mamy gotówkę - to sprawa jest prosta - wybieramy typ lodówki czy pralki i płacimy. Jeśli natomiast nie mamy wystarczającej ilości gotówki - musimy zastanowić się, jaki bank wybrać i czy nas potem będzie stać na spłatę zaciągniętego kredytu, czy będziemy mieli na przykład stałe źródła dochodów. Jeszcze gorzej jest, gdy mamy już jakieś zobowiązania, długi. Oczywiście, zastanawiamy się wtedy, czy możemy jeszcze nie kupować np. lodówki, a staramy się spłacić nasze dotychczasowe zobowiązania. Tak postępuje każdy odpowiedzialny za gospodarstwo domowe - planując jego budżet. Taka sama była moja sytuacja, kiedy obejmowałem stanowisko burmistrza i tak samo odpowiedzialnie starałem się postępować. Podam, mimo że Pan nie chciał, parę liczb, aby zobrazować ogrom takiego problemu. Proszę zrozumieć, że budżet czy zarządzanie finansami miasta, a zwłaszcza zobrazowanie procesów tam zachodzących, wymaga jednak - jak Pan to określił - "słupków i cyfr". W samym tylko 2003 roku, tak ciężkim dla nas - Miasto Brzeg spłaciło ponad 4,5 miliona zł z zaciągniętych ponad 20 milionów zł - kredytów inwestycyjnych w poprzednich kadencjach. W 2004 roku – kolejne – tym razem blisko 6,5 miliona zł – spłaty. Niewątpliwym sukcesem Miasta Brzeg jest spłata wszystkich zobowiązań zaciągniętych w poprzednich kadencjach, jak i odzyskanie płynności finansowej oraz pełnej zdolności kredytowej. Przypomnieć należy wszakże, że w tak trudnym okresie, przy konieczności spłaty tak ogromnych kredytów, udało się wykreować środki finansowe na nowe inwestycje, które w obecnej kadencji sięgnęły 29 milionów zł. I to nie licząc pieniędzy z UE, a te tylko w tym roku - to kwota ok. 32,5 miliona zł.

Paweł Kowalczyk: Co to tak naprawdę oznacza?

Wojciech Huczyński: Z tych skromnych danych, które Panu przytoczyłem, wszak nie chce Pan słyszeć o cyfrach, wynika jasno, że mimo spłaty kredytów – bardzo obciążającej miasto i mieszkańców - udało się znacząco zwiększyć własne środki inwestycyjne o około 10 milionów zł, co znaczy, że w mieście w obecnej kadencji zostały one podwojone - w stosunku do poprzedniej kadencji - przy podobnego rzędu wielkościach budżetów. Brak zobowiązań na koniec obecnej kadencji daje miastu i nowym władzom w przyszłej kadencji wykorzystać około 50 milionów zł własnych środków na inwestycje i co najmniej 15 milionów zł pieniędzy kredytowych. A to daje ponad 65 milionów złotych w nadchodzącej kadencji, przy obecnych niecałych 30 milionach zł. Dlatego też, jak Pan widzi, musiałem zrównoważyć sytuację finansową naszego miasta, aby później myśleć o inwestycjach. Część efektów w postaci inwestycji - widać gołym okiem, część jest na etapie ukończenia. Wiele z nich jest w trakcie realizacji, część na etapie przygotowania. Myślę, że to jest mój i moich wielu wspaniałych współpracowników z Urzędzie Miejskim - ogromny sukces.

Paweł Kowalczyk: Panie Burmistrzu, pytań z pewnością będzie jeszcze więcej, wszak koniec kadencji zbliża się dużymi krokami. Nadszedł zatem czas podsumowań. Pozwolę sobie zatem jeszcze do tego tematu wrócić w kolejnych wywiadach. Dziękuję za rozmowę.
0 UP 0 DOWN
 
Naczelna PP-B Wiek: 48
Dołączyła: 31 Sie 2006

UP 0 / UP 0Wysłany: 2006-10-26, 08:59   

PPB 126 z 25.10.06

Czas podsumowań... cd
Rozmowa z Burmistrzem Miasta Brzeg -Wojciechem Huczyńskim:

Paweł Kowalczyk: Panie Burmistrzu dobiega końca Pana kadencja. Stwierdził Pan, że największym dokonaniem było ustabilizowanie sytuacji finansowej miasta.
Wojciech Huczyński: Dokładniej mówiąc - największym osiągnięciem było doprowadzenie do sytuacji, w której miasto nie ma długów. Bez pieniędzy po prostu nie da się prowadzić żadnych inwestycji. Dzięki naszej ciężkiej pracy udało się wprowadzić miasto na właściwe tory. Obecnie można już śmiało i odważnie myśleć o inwestycjach i rozwoju miasta.
Paweł Kowalczyk: Właśnie, inwestycje. Jak pod tym względem oceni Pan swoją kadencję?
Wojciech Huczyński: Wielkość inwestycji oraz ich skalę uważam za swoje kolejne osiągnięcie, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, z jakimi trudnościami finansowymi w tej kadencji zmagało się nasze miasto. Wystarczy chociażby popatrzeć na wielkość inwestycji w poszczególnych latach, aby uzmysłowić sobie, jak wiele dokonaliśmy. Podam tylko parę cyfr, aby to zobrazować. W pierwszym roku mojego urzędowania - w 2003 r. - inwestycje były na poziomie 1 mln złotych. W drugim - 2004 r. - już osiągnęły 2,5 mln złotych. W trzecim - 2005 r. - już był to poziom ponad 8 mln złotych. W obecnym roku miejskie inwestycje to już prawie 50 mln złotych. Proszę także pamiętać, że oprócz tego - cały czas spłacaliśmy zobowiązania poprzednich kadencji.
Paweł Kowalczyk: Czym mógłby się Pan pochwalić? Proszę wskazać swoje największe osiągnięcia.
Wojciech Huczyński: Panie redaktorze, przy realizacji jakichkolwiek inwestycji miejskich nie zastanawiam się ani też nie biorę pod uwagę, czy będę mógł się później chwalić czy nie. Najważniejsze jest, czy takie inwestycje są potrzebne. Największą znaczenie powinno mieć dobro mieszkańców, a nie budowanie sobie za pieniądze podatników swego rodzaju "pomników". Wydanie każdej złotówki z naszych wspólnych miejskich pieniędzy jest poprzedzone dogłębną analizą. Gdybym miał zwrócić uwagę na jakieś inwestycje - to położyłbym nacisk na drogi. Wszyscy niezadowoleni jesteśmy ze stanu dróg, brakujących miejsc parkingowych. Całe to niezadowolenie kierowane jest w stronę Burmistrza i miasta, a przecież układ komunikacyjny tworzą drogi: krajowe, powiatowe i dopiero na szarym końcu - miejskie. Ten stan rzeczy należy zmienić. Lecz w ślad za tym muszą pójść pieniądze z budżetu państwa. Do tego czasu należy skuteczniej koordynować działania wszystkich zarządców w zakresie wydatków eksploatacyjnych i modernizacyjnych. W obecnej kadencji przeprowadzono szereg inwestycji drogowych: modernizację układu komunikacyjnego na Osiedlu Szare Koszary w Brzegu – ulica Kościuszki, przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Reja, budowa ulic – Kotlarskiej i Rzemieślniczej, budowę ulicy Jaśminowej. Porównując te działania w liczbach, jestem bowiem informatykiem z wykształcenia, to w poprzedniej kadencji na drogi wydano 2,5 miliona złotych a w obecnej ponad 8,35 miliona złotych. Te liczby obrazują stopień zaangażowania inwestycji drogowych. Warto też może zwrócić uwagę na inwestycje, które są w trakcie przygotowań lub zostały rozpoczęte. Bardzo intensywnie przygotowujemy się do następujących inwestycji drogowych: przebudowy nawierzchni jezdni i chodników ulicy Dzierżonia, przebudowy ulic osiedla mieszkaniowego Westerplatte i Osiedla Zachodniego, budowy ulicy Piwowarskiej, budowy przebicia z ulicy Jana Pawła II do ulicy Nysańskiej, budowy drogi dojazdowej do kompleksu przemysłowo-usługowego przy ulicy Starobrzeskiej oraz remontu placów: Polonii Amerykańskiej, Niepodległości i Kościelnego. Ta ostatnia inwestycja wraz z ulicą Dzierżonia stanowić będzie początek realizacji projektu utworzenia w Brzegu Parku Kulturowego „Średniowieczne Miasto Brzeg”. Inwestycje te znacząco poprawią nie tylko komunikację, ale i estetykę miasta.
Paweł Kowalczyk: A sprawy mieszkalnictwa - tak bliskie każdemu z nas?
Wojciech Huczyński: W tym obszarze również mogę się pochwalić pewnymi osiągnięciami. Myślę że za mojej kadencji osiągnęliśmy w mieście znaczący postęp w prywatyzacji miejskich zasobów mieszkaniowych oraz restrukturyzacji podmiotów zajmujących się zarządzaniem. Sprawy te nie przysłaniają jednak świadomości, że ogromnej pracy wymaga kwestia uporządkowania zagadnień terenów przydomowych oraz zlokalizowanej na nich infrastruktury technicznej. Proces rozpoczęty w obecnej kadencji, w sposób naturalny będzie kontynuowany w latach następnych. Zaczęliśmy te działania w trudnym zimowym okresie roku 2003. Wtedy ujawnił się tragiczny stan mieszkalnych zasobów komunalnych. Podjąłem decyzję o jedynie sensownej drodze poprawy stanu tych budynków. Najpierw likwidowano zagrożenia wynikające z nieszczelnych instalacji gazowych i kominowych. Po kilku latach problem ten już nie istnieje. Kończymy naprawiać dachy. Już w ubiegłym roku zaczęliśmy wymieniać okna i drzwi. A w roku obecnym zaczęliśmy porządkować tereny przydomowe. A to wszystko po to by w przyszłej kadencji, mając wewnątrz wyremontowane domy komunalne, zabrać się za elewacje zewnętrzne. To są ogromne nakłady finansowe nigdy nie przeznaczane w takiej wielkości na miejską substancję mieszkaniową. Obecnie szczególnym naszym zainteresowaniem jest budowa mieszkań socjalnych co zaczęliśmy czynić przy ulicy 6-tego Lutego. Innym przykładem jest przebieg kanalizacji sanitarnej obsługującej zlewnie Małujowice, Bierzów, który wykorzystany zostanie dla uzbrojenia i przygotowania terenów przy ul Małujowickiej, Słonecznej, Wrocławskiej, terenów działek TIVOLI. Uzbrojenie tych terenów stworzy możliwości dla inwestorów i mieszkańców zainteresowanych budownictwem mieszkaniowym. Podobnie będzie można wykorzystać tereny usytuowane wzdłuż ulic: Sikorskiego, Saperskiej, Kruszyńskiej. Prowadzone są również działania w kierunku innych realizacji. Wyburzanie zdegradowanych budynków, budowa budynków z lokalami socjalnymi, remonty i przebudowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. To tylko niektóre z działań, jakie będą realizowane w najbliższych latach.
Paweł Kowalczyk: Panie Burmistrzu, pytań z pewnością będzie jeszcze więcej, wszak koniec kadencji zbliża się dużymi krokami. Nadszedł bowiem czas podsumowań. Pozwolę sobie zatem jeszcze do tego tematu wrócić w kolejnych wywiadach. Dziękuję za rozmowę.
0 UP 0 DOWN
 
Roztropek 


Wiek: 70
Dołączył: 11 Sie 2006

UP 344 / UP 162


Skąd: tutejszy

Wysłany: 2006-10-26, 11:00   

Brakuje właśnie tych słupków, wykresów i tabel w celu zobrazowania z jakiego poziomu startowano. Dodatkowo należy zrobić wykaz radnych z tamtego okresu, aby wiedzieć na kogo nie głosować. Ktoś przecież dopuścił do takiej sytuacji. Mimo wielu zastrzeżeń, które można w tym miejscu wymienić analizując pracę urzędu Burmistrza jedynym najbardziej sensownym kandydatem wydaje się właśnie ten. Pozwólmy człowiekowi na jeszcze jedną kadencję. Przy czym konieczne wydaje się dokładne zrobienie analizy błędów i niedociągnięć. Nie wiem, czy ta analiza nie będzie najlepszym programem wyborczym. Najważniejsze aby dokładnie wiedzieć co się nie udało, a kto zawinił wyjdzie przy okazji. Czasu zostało niedużo.
0 UP 0 DOWN
 
wojbus 


Wiek: 58
Dołączył: 19 Paź 2006

UP 0 / UP 0Wysłany: 2006-10-26, 11:34   

Nie zgadzam sie drogi Roztropku ,choćby sprawa podporzadkowania sobie wysokonakładowej (12000) darmowej lokalnej gazetki , uczynienia z niej narzedzia do promocji własnej osoby i osmieszania konkurentów , dyskredytuje zupełnie kogos takiego.

Ale to kwestia gustu i smaku , a o tych sie nie dyskutuje . Pozdrawiam .
0 UP 0 DOWN
 
sumienie


Wiek: 54
Dołączył: 05 Kwi 2006

UP 0 / UP 0Ostrzeżeń:
 4/4/6
Wysłany: 2006-10-26, 18:29   

czlonek z ramienia,
uwielbiam ta komunistyczna nowomowe :)
0 UP 0 DOWN
 
Roztropek 


Wiek: 70
Dołączył: 11 Sie 2006

UP 344 / UP 162


Skąd: tutejszy

Wysłany: 2006-10-27, 12:10   

wojbus napisał/a:
Nie zgadzam sie drogi Roztropku ,choćby sprawa podporzadkowania sobie wysokonakładowej (12000) darmowej lokalnej gazetki , uczynienia z niej narzedzia do promocji własnej osoby i osmieszania konkurentów , dyskredytuje zupełnie kogos takiego.
Masz prawo się nie zgadzać. Ale coś w tym jest, że człowiek o lewicowych przekonaniach, których nie kryję, bo nie przekonania są winne, a ludzie, którzy je realizują ( pani Jakubowska w naszym regionie) popiera właśnie pana Huczyńskiego. Przekonania to jedno, a trochę rozsądku to jeszcze coś innego.
0 UP 0 DOWN
 
wojbus 


Wiek: 58
Dołączył: 19 Paź 2006

UP 0 / UP 0Wysłany: 2006-10-27, 19:33   

"kto za młodu nie był socjalistą , ten na starośc będzie głupcem" , nie wiem natomiast co sądzic o kimś kto na starość jest socjalistą i nie wyleczył się z lewicowych mrzonek .
0 UP 0 DOWN
 
PK 
PK


Wiek: 50
Dołączył: 25 Sie 2006

UP 1 / UP 11


Skąd: Brzeg

Wysłany: 2006-10-27, 19:59   

wojbus napisał/a:
"kto za młodu nie był socjalistą , ten na starośc będzie głupcem" , nie wiem natomiast co sądzic o kimś kto na starość jest socjalistą i nie wyleczył się z lewicowych mrzonek .

Stosując twoją logikę to będzie mądry? :mrgreen:
0 UP 0 DOWN
 
Roztropek 


Wiek: 70
Dołączył: 11 Sie 2006

UP 344 / UP 162


Skąd: tutejszy

Wysłany: 2006-10-27, 21:14   

wojbus napisał/a:
"kto za młodu nie był socjalistą , ten na starośc będzie głupcem"
To chyba twoje własne mądrości, bo żadnego związku nie widzę między pierwszą i drugą częścią zdania. To tak jakbyś napisał "kto je truskawki, ten ma pchły". Pisałem o lewicowych przekonaniach nie o socjalizmie. Jeśli interesuje cię jednak ten ostatni, to poszukaj co ma pan Ikonowicz do powiedzenia. Wcale głupio nie gada choćby w sprawie zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych większości społeczeństwa. A twój szef co ma w tej sprawie do powiedzenia? I raczej nie zaczynaj dyskusji w tym temacie, bo okaże się, że największymi socjalistami byli autorzy nigdy nie zrealizowanych postulatów z porozumień jastrzębskich i gdańskich, których chyba do komuny nie zaliczysz. A wracając do tematu. Wspomniałeś o drugiej stronie, którą należy wysłuchać w sprawie przedstawionej w artykule. Umów pana PK na wywiad z tą drugą stroną, chętnie jej posłuchamy.
0 UP 0 DOWN
 
wojbus 


Wiek: 58
Dołączył: 19 Paź 2006

UP 0 / UP 0Wysłany: 2006-10-28, 16:19   

Są słowa Józefa Piłsudskiego , powiedział to kiedy przesiadał sie z tramwaju socjalizm(PPS lewica) do tramwaju niepodległośc hehehe . nadązasz? widzę stary ze kiedy się nie wpomagasz słownikami i linkami z neta to niewiele masz w głowie. Do ksiązek! nieuki.
Co to sa te twoje lewicowa przekonania? czyzby już ostygł twój rewolucyjny zapał czekisty , nie chcesz wyzwolenia ludu pracującego od kapitalistycznych pijawek?
Pan Ikonowicz sam nie wie dokładnie co mówi i o co mu chodzi , ja bym gosciowi kupił bilet do KRLD , albo KUBĘ , bez prawa powrotu niech tam głosi swoje idee.
Miałem okazję zyć w realnym socjalizmie , przezyć rządy lewicy w III RP . Dziękuję postoję , w zaden sposób ta wasza ideologia nie jest do strawienia.

"Zabezpieczenia społeczniego" hahaha "nie rabotajesz nie kuszajesz" czyzby tego hasła nie wymyslili twoi koledzy z Kraju Rad?

W naszym kraju który tyle wycierpiał dla lewicowych wichrzycieli powinny byc dwie alternatywy , deportacja do wspomnianych rajów , albo pałą i gazem łzawiącym.
0 UP 0 DOWN
 
PK 
PK


Wiek: 50
Dołączył: 25 Sie 2006

UP 1 / UP 11


Skąd: Brzeg

Wysłany: 2006-10-28, 16:45   

wojbus napisał/a:
Są słowa Józefa Piłsudskiego , powiedział to kiedy przesiadał sie z tramwaju socjalizm(PPS lewica) do tramwaju niepodległośc hehehe . nadązasz? widzę stary ze kiedy się nie wpomagasz słownikami i linkami z neta to niewiele masz w głowie. Do ksiązek! nieuki.
Co to sa te twoje lewicowa przekonania? czyzby już ostygł twój rewolucyjny zapał czekisty , nie chcesz wyzwolenia ludu pracującego od kapitalistycznych pijawek?
Pan Ikonowicz sam nie wie dokładnie co mówi i o co mu chodzi , ja bym gosciowi kupił bilet do KRLD , albo KUBĘ , bez prawa powrotu niech tam głosi swoje idee.
Miałem okazję zyć w realnym socjalizmie , przezyć rządy lewicy w III RP . Dziękuję postoję , w zaden sposób ta wasza ideologia nie jest do strawienia.

"Zabezpieczenia społeczniego" hahaha "nie rabotajesz nie kuszajesz" czyzby tego hasła nie wymyslili twoi koledzy z Kraju Rad?

W naszym kraju który tyle wycierpiał dla lewicowych wichrzycieli powinny byc dwie alternatywy , deportacja do wspomnianych rajów , albo pałą i gazem łzawiącym.


Wiesz co Grzesiu, oprócz podręcznika do historii ze szkoły podstawowej powinieneś cokolwiek jeszcze ponadto przeczytać, może nawet w necie.
Szczególnie jak się tak publicznie wypowiadasz. :?:
czuwaj :mrgreen:
0 UP 0 DOWN
 
wojbus 


Wiek: 58
Dołączył: 19 Paź 2006

UP 0 / UP 0Wysłany: 2006-10-28, 17:10   

W moich podręcznikach szkolnych najwiekszym idolem był Włodzimierz Ilicz Uljanow Lenin. O Piłsudskim były trzy linijki .
Pudło ignorancie.
0 UP 0 DOWN
 
PK 
PK


Wiek: 50
Dołączył: 25 Sie 2006

UP 1 / UP 11


Skąd: Brzeg

Wysłany: 2006-10-28, 17:32   

wojbus napisał/a:
W moich podręcznikach szkolnych najwiekszym idolem był Włodzimierz Ilicz Uljanow Lenin. O Piłsudskim były trzy linijki .
Pudło ignorancie.

Grzesiu nie pytałem kto był twoim idolem, tylko radziłem co powinieneś poczytać?
czuwaj
:evil:
0 UP 0 DOWN
 
Roztropek 


Wiek: 70
Dołączył: 11 Sie 2006

UP 344 / UP 162


Skąd: tutejszy

Wysłany: 2006-10-28, 17:52   

wojbus napisał/a:
W naszym kraju który tyle wycierpiał dla lewicowych wichrzycieli powinny byc dwie alternatywy , deportacja do wspomnianych rajów , albo pałą i gazem łzawiącym.
A to jest już nawoływanie do działań sprzecznych przynajmniej z trzema artykułami Konstytucji. Nie czuję się upoważniony do komentowania takich wypowiedzi. Od tego są inne osoby.
0 UP 0 DOWN
 
wojbus 


Wiek: 58
Dołączył: 19 Paź 2006

UP 0 / UP 0Wysłany: 2006-10-28, 18:20   

Jesli zakazane jest rozpowszecnniaie tresci faszystowskich to samo powinni dotyczyc czerwonego bractwa , nawet tego wersji soft .
Do niczego nie nawołuje , pisze tylko jak według mnie powinno byc.
0 UP 0 DOWN
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Zobacz posty nieprzeczytane

Skocz do:  

Tagi tematu: brzegu, burmistrza, huczynski, kandydat, na, wojciech


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template BMan1Blue v 0.6 modified by Nasedo
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 33
Nasze Serwisy:

Informator Miejski:

  • Katalog Firm w Brzegu